Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

La Xarxa Laboral del Raval

La Xarxa Laboral del Raval aplega diset entitats de l’àmbit ocupacional. Es constitueix amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones que volen accedir al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval.

Eixos de Treball

Els principals eixos de treball de la Xarxa són:

  • Fomentar el treball en xarxa de les entitats que treballen en l’àmbit de la inserció laboral i formació ocupacional al Raval.
  • Apropar les entitats d’inserció als diferents agents socials: empresariat, Administració Pública, entitats socials i ciutadania.
  • Fer una tasca de sensibilització i difusió de la Responsabilitat Social Corporativa.

ENTITATS MEMBRES

La Xarxa Laboral del Raval