Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

NOU PROJECTE APODERAMENT NOIES GITANES DE LA CERA_ TALLER D’ESTÈTICA I MANICURA 2012

Fundació Tot Raval
Per primera vegada, el departament d’Obres Socials de la Caixa Penedès desenvolupa un projecte al barri del Raval de la mà de la Fundació SURT. Les beneficiaries són joves gitanes del carrer de la Cera d’entre 16 i 25 anys, que es troben mancades de suport per accedir a un lloc de feina i han abandonat prematurament els estudis. Se les ofereix una Formacio tècnica en estètica i manicura, i transversalment a través d’un procés d’apoderament, desenvolupar habilitats per la vida i poder aconseguir una millora en les seves possibilitats per tenir oportunitats en el mon de treball.

El projecte es desenvolupa al barri de la Cera on hi ha molta població gitana i poca oferta formativa que compleixi les expectatives i interessos de les noies joves. Aquest projecte té una duració de 6 mesos de juliol a desembre del 2012. Un equip tècnic de professionals, expertes en estètica, educadores i mediadores ofereixen un acompanyament, seguiment i orientació per tal de que les noies puguin aconseguir allò que es proposin a nivell personal i laboral. D'altra banda cal ressaltar la implicació de les famílies i la comunitat gitana, en el procés formatiu de les seves filles, durant tot el projecte. Amb el grup de noies s’han concertat tot un seguit de visites a diferents serveis de la ciutat i també s’han organitzat altres actuacions en relació a conèixer i enriquir aspectes de la seva cultura amb perspectives més obertes i poc estereotipades. Està previst que al final de la formació es faci una festa cloenda, (que elles mateixes organitzaran) on donaran a conèixer al barri i a diferents agents comunitaris el que han après. De tal manera, la formació específica d’estètica, ha de ser el fil conductor per treballar altres temes; com són l’apoderament, gènere i relacions de poder, la comunicació i relacions interpersonals, la participació de la dona al barri i fora del barri i els referents dintre la comunitat. L’objectiu d’aquest curs és donar les eines i els recursos necessaris perquè d’una manera autònoma puguin optar, per una banda, a accedir al mercat de treball formal amb igualtat d’oportunitats i per l’altra, reprendre els estudis per desenvolupar un ofici que les motivi.