Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

Fundació Tot Raval

Fundació Tot Raval

Plaça Caramelles 8, baixos 08001 Barcelona

934426868

Pàgina web de Fundació Tot Raval

Persones de Contacte:
Judith Martínez
Noemí Magre
Anna Rami
Montse Redón

La Fundació Tot Raval és una a plataforma de 54 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que es crea el 2002 amb un objectiu comú: la millora de la qualitat de vida en el barri. Es desenvolupa un treball comunitari, partint d’una visió integral, que incideix en els àmbits social, cultural i econòmic i comercial.

La Fundació dinamitza diferents espais de treball i participació  (Patronat, Comissions, Grups de treball per projectes, Jornades, etc.) per tal d’analitzar conjuntament la realitat del barri i poder oferir solucions de forma consensuada i conjunta, compartint i optimitzant els recursos existents. El treball en xarxa i la generació de sinèrgies entre les entitats repercuteix positivament en els seus usuaris/es i a la població en general.

Es realitzen o impulsen projectes referents a la convivència i la cohesió social, el treball en xarxa, la participació ciutadana, l’educació, l’ocupació (coordina la Xarxa Laboral del Raval), el foment de l’associacionisme comercial, la dinamització econòmica i la cultura, entre d’altres, per tal de contribuir a fer un barri inclusiu, dinàmic i compromès.

Es pot parlar que la Fundació Tot Raval és un model únic pel que fa a la transversalitat de les seves actuacions, la quantitat i heterogeneïtat dels seus membres, i els espais de participació que dinamitza.

Contacta amb Fundació Tot Raval