Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

Fundació Servei Solidari

Fundació Servei Solidari

C/ Sant Antoni Abat 61, baixos 08001 Barcelona

934410004

Pàgina web de Fundació Servei Solidari

Persones de Contacte:
Inma Martín Alegre
Servei Solidari
Soraya Sough
Albert Francoli

Fundació sense afany de lucre que té com a finalitat lluitar contra la discriminació i l’exclusió social, en concret de dos col.lectius principals: els joves extutelats i les persones immigrades.  Ofereix diversos programes per afavorir la inserció d’aquelles persones en la societat catalana a través de la millora de les seves habilitats i competències personals i socials.

Catàleg de serveis :

· Punt de informació i derivació per a persones nouvingudes.
· Espai Emprèn: assessorament a persones emprenedores per posar en marxa petits negocis.
· Programa Rétale: suport a la creació de petits negocis a Colòmbia i l’Equador promoguts per emprenedors/es d’aquells països.
· Taller de Llengües: cursos trimestrals de català i castellà en horari flexible i diversos nivells.
· Accés a les NTIC: accions formatives en ofimàtica.
· Pont Jove : Pisos d’acollida per a nois i noies ex-tutelats.

Contacta amb Fundació Servei Solidari