Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

Casal dels Infants del Raval

Casal dels Infants del Raval

C/ Junta de Comerç 16 08001 Barcelona

933170013

Pàgina web de Casal dels Infants del Raval

Persona de Contacte:
Melanie-Jane Searle

Treballem per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d'exclusió social i en les comunitats on viuen.

Col·laborem en la transformació social participant en el debat públic, opinant i sensibilitzant sobre desigualtats socials perquè creiem en la justícia social i en la igualtat d'oportunitats.

Som una Associació no lucrativa i no governamental independent que afavoreix processos de canvi en un entorn proper i promou la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu.

Pensem que les dificultats i limitacions d'una part dels membres de la nostra societat és una responsabilitat col·lectiva i per tant volem contribuir a la transformació activa d'aquesta societat per tal que pugui esdevenir progressivament més justa i equilibrada.

Contacta amb Casal dels Infants del Raval