Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

Centre Obert Joan Salvador Gavina

Centre Obert Joan Salvador Gavina

C/ Nou de la Rambla, 39-41 08001 Barcelona

934426683

Pàgina web de Centre Obert Joan Salvador Gavina

Persones de Contacte:
Anna Castro
Laia Bellostes
Alejandra Rayas
Enric Gómez

La Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina es va constituir el 19 de desembre de 1979. L’any 1982 l’administració catalana el va reconèixer com a projecte d’utilitat social. I està inscrita en el “Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials” del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb data del 23 de juny de 1993.

Des de 1994 el Centre està reconegut com a Entitat homologada de “Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció” (PIRMI) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

El Centre Obert Joan Salvador Gavina és un centre d’atenció diürna, que realitza des de fa 29 anys un treball sòcio-educatiu orientat a la promoció de la qualitat de vida infantil, juvenil y familiar, oferint activitats i serveis amb l’objectiu de realitzar una acció compensatòria des d’una perspectiva de prevenció i d’educació.

El treball educatiu del Centre s’estructura mitjançant Programes d’intervenció sòcio-educativa. El Programa de “Formació pre-laboral i d’autonomia personal” és específic per a joves i en ell hi participen joves de 14 a 18 anys. L’objectiu del mateix és:
- Tenir un espai de formació pre-laboral i d’inserció laboral.
- Realitzar l’Itinerari Personalitzat d’Inserció Laboral (IPIL).
- Motivar i orientar els joves cap a aquelles activitats laborals que siguin més properes al seu perfil formatiu i als seus interessos personals.

Contacta amb Centre Obert Joan Salvador Gavina