Xarxa Laboral del Raval

Organitza:

Organitza: Tot Raval

Desenvolupa:

Desenvolupa: Fundació Èxit Desenvolupa: Enfasystem

Amb el suport de:

Fundaci� La Caixa

Generalitat de Catalunya. Dep. de Benestar social i familia

Ajuntament de Barcelona

Diputaci� de Barcelona - Xarxa de municipis

Ministerio de Sanidad, pol�tica social e igualdad

La Xarxa Laboral del Raval

La Xarxa Laboral del Raval aplega més de vint entitats de l’àmbit ocupacional. Es constitueix amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones que volen accedir al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval.

Eixos de Treball

Els principals eixos de treball de la Xarxa són:

  • Fomentar el treball en xarxa de les entitats que treballen en l’àmbit de la inserció laboral i formació ocupacional al Raval.
  • Apropar les entitats d’inserció als diferents agents socials: empresariat, Administració Pública, entitats socials i ciutadania.
  • Fer una tasca de sensibilització i difusió de la Responsabilitat Social Corporativa.

ENTITATS MEMBRES

La Xarxa Laboral del Raval